VIEW MENU & ORDER NOW

kale, spring mix & romaine, tomato, apple, sweet potato, chili-lime pepitas, feta, miso-clementine vinaigrette, choice of chicken or veggie patty